Bæredygtig udvikling

Fokus på bæredygtig udvikling - lokalsamfund, vækst og forbrug

 

Geopark Odsherred rummer et væld af stedbundne værdier, der de seneste år har markeret sig på internationalt plan. Derfor er intet mere passende, end at disse værdier, og temaer for geoparken, fungerer som fundamentet for bæredygtig udvikling af lokalsamfund, vækst og forbrug i Odsherred – der i al sin simplicitet er konceptet for Geopark Festival 2019.

Ud af FNs i alt 17 verdensmål med flere delmål under sig, har vi i forbindelse med arbejdet i geoparken og Geopark Festivalen udvalgt de mål og delmål, der giver mening for Odsherred.

 

LOKALSAMFUND. I arbejdet med bæredygtige byer og lokalsamfund skal der sættes fokus på inkluderende og inddragende bæredygtig byudvikling og boligplanlægning. (Et eksempel på dette kan være økosamfundet ”Fri og Fro” eller ”Egeskoven”). Her ud over skal der arbejdes for at beskytte og bevare vores kultur- og naturarv, der i Odsherreds tilfælde bl.a. vil omfatte den geologiske arv, der er udgangspunkt for Geopark Odsherred. Det sidste delmål, vi tager fat i, omhandler adgang til sikre, inkluderende/tilgængelige, grønne og offentlige rum for alle. Under festivalen kan vi sætte fokus på de enkelte events mulighed for tilgængelighed.  

 

VÆKST. Fokusset på vækst handler om at øge den økonomiske vækst og gøre den vedvarende. Her kan vi tage fat i – og fremme – den iværksætterkultur, kreativitet, innovation og produktion, der allerede ses i hele Odsherred. Et andet delmål omfatter, at den bæredygtige turisme skal fremmes, så vi kan få skabt arbejdspladser, og sætte fokus på den lokale kultur og lokale produkter. Geopark Festivalen skal som altid være et godt og trygt sted, hvor nye tanker og ideer kan prøves af, og hvor kulturhistorien, geologien, råvarerne og kunsten kommer i fokus.

 

FORBRUG. Målet om bæredygtigt forbrug og produktion tager fat i nøgleord som bl.a. madspild, affaldssortering, bæredygtige indkøbspraksisser og viden om bæredygtig udvikling. Dette omfatter en opfordring til både virksomheder, arrangører og gæster om at sætte fokus på genbrug og reducering af affaldsmængden. Under andre delmål skal der bl.a. arbejdes med fokus på indkøb af lokale fødevarer, og på brugen af afgrøder efter høst, så intet går til spilde. Samtidig skal arrangørerne opfordres til at formidle den relevante information og viden om bæredygtig udvikling – og gerne fortælle om gode eksempler.

 

Geopark Festivalen vil som altid have fokus på at give gæsterne læring, nye indsigter og gode historier.

LOGIN